I Taiwan har myndighetene gitt ordre om å fjerne 1 500 mobilmaster, med begrunnelse at hjem og skoler ikke må bli eksponert for strålingsrisiko.

Det er snart umulig å overse all forskningen som viser alvorlig helserisiko med elektromagnetisk stråling. Det nærmer seg endelig sluttrapport fra den norske «ekspertkomiteen» – ledet av Folkehelseinstituttet. Hvis de etter et par års gjennomgang av forskning ikke har funnet det som andre land, WHO, IARC, EEA, EU-parlamentet, Europarådet, hundrevis av forskere og leger verden over roper advarsler om – så må noen hoder rulle! Norges befolkning er ikke tjent med at informasjonen om helseskader fra elektromagnetisk stråling ikke kommuniseres fra de vi tror skal gi oss riktig informasjon.

Times Of Swaziland: Taiwan had mobile phone masts removed