Høyesterett i Jaipur i India har lagt ned forbud mot å installere mobilmaster ved skoler, sykehus og lekeplasser fordi mobilstråling utgjør en helserisko for barn og pasienter.