Elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner og annet trådløst utstyr påvirker nervesystemet og kan gi permanente skader over tid. Barn og unge er mer sårbare enn voksne, og et foster er spesielt sårbart fordi nervesystemet er i rask utvikling. Les om hva du kan gjøre for å beskytte deg og dine.