De nye strømmålerne av merket Aidon produserer store mengder «skitten strøm» i tillegg til de hyppige radiosignalene. «Skittenstrømmen» er nå påvist i en test som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har fått utført i et tysk teknisk laboratorium.