Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) arbeider for å redusere negative følger av stråling, men deres strategiske handlingsplan for 2018–2020 nevner ingenting om at stråling fra trådløs teknologi utgjør en alvorlig helserisiko.