---

Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

---

Varanger Kraft vil skru av strømmen hos kunder som sier nei til automatisk strømmåler

Flere strømkunder i Øst-Finnmark har sagt nei til å la kraftselskapet installere den nye typen smarte strømmålere. Nå svarer Varanger Kraft at de vil kutte strømmen, og myndighetene sier at de har lov til å gjøre det.

Les mer.

---

Elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi bidrar til autisme

Flere miljøgifter – inkludert elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi – spiller en rolle i den markante økningen av autisme. I dette klippet forklarer Peter Sullivan kjente faktorer, og foreslår forebyggende tiltak.

Les mer.

---

Foreldres mobilbruk i barnas nærvær skader deres emosjonelle utvikling

Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom foreldre og barn er svært viktig. En nylig publisert fagartikkel i tidsskriftet Sykepleien tar for seg deler av den tilgjengelige forskningen på foreldres mobilbruk.

Les mer.

---

Eksponering for høye magnetfeltnivåer under graviditet gir økt forekomst av astma

Forsøket bestod av 626 barn som ble fulgt opp over 13 år. Mødrene hadde med seg et måleinstrument mens de var gravide, og forekomsten av astma var høyest blant barna som ble utsatt for de høyeste magnetfeltnivåene under graviditeten.

Les mer.

---

Kuvøser eksponerer nyfødte for skadelig elektromagnetisk stråling

Det elektromagnetiske feltet rundt kuvøsen til 26 for tidlig fødte barn ble målt. Strålingsnivået var høyt nok til å påvirke de nyfødtes melatoninproduksjon og hjerterytme.

Les mer.

---

Første 5G-nettverk i Europa testes i Tyskland – Tilbyr brukerne en forbedret virkelighet

5G-nettverket som testes i Berlin gir brukerne muligheten til å oppleve en «forbedret virkelighet». Sikkert et forlokkende tilbud til de som ikke klarer å distansere seg nok fra virkeligheten med gammeldags 4G-teknologi.

Les mer.

---

Olle Johansson presenterer i Madrid om trådløs teknologi og alvorlige helseeffekter

Presentasjon av Olle Johansson på The Madrid International Scientific Declaration on Electromagnetic Fields and Health Effects, om trådløs teknologi og alvorlige helseeffekter.

Les mer.

---

Hjernesvulster med usikker eller ukjent årsak øker mest i aldersgruppen 20–39 år

Kreftlege og forsker Lennart Hardell og Michael Carlberg publiserte en vitenskapelig rapport som viser en økning av pasienter med hjernesvulst. Antallet med «usikker eller ukjent årsak» øker mest i aldersgruppen 20–39-år.

Les mer.

---

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt medlem av Folkets Strålevern eller meldt deg på vårt nyhetsbrev, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

---

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

---

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

---

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

---