Forside 2017-03-19T23:23:30+00:00

Barn er bekymret over foreldrenes og egen mobilbruk – Vil ha mobilfrie måltider

En britisk undersøkelse viser at en tredjedel av de unge mellom 11 og 18 år har bedt [...]

Forskningsstatus på radiofrekvente elektromagnetiske felt tilsier en ny klassifisering

I 2011 klassifiserte IARC radiofrekvente elektromagnetiske felt som «muligens kreftfr [...]

Ansatt i Telecom Italia tilkjent erstatning for hjernesvulst forårsaket av mobilbruk

Roberto Romeo brukte mobilen flere timer hver arbeidsdag i 15 år. Retten aksepterte i [...]

Brain hacking – Kode som gjør deg avhengig av internettjenester

Teknologien som styrer hverdagen til milliarder av mennesker bringer med seg positive [...]

Manhattan Neighbors for Safer Telecommunications

Prosjektet «Manhattan Neighbors for Safer Telecommunications» har masse informasjon o [...]

Er det for mye fokus på digitale læremidler i skolen?

Debatten om digitalisering av skole og barnehage har igjen blusset opp. I går lovte A [...]

Reykjavik-appellen: Ja til kablet internett i skolen, nei til Wi-Fi

Under den internasjonale konferansen i Reykjavik om barn, skjermtid og mikrobølgestrå [...]

Forbrukerrådet om automatiske strømmålere: Strømregningen vil øke for mange

Forbrukerrådet skriver på Facebook-siden deres at mange vil komme økonomisk dårligere [...]

Kypriotiske myndigheter informerer om beskyttelse mot helseskader fra trådløs teknologi

The Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health har laget denne in [...]

Les flere nyheter
Se flere filmklipp
Les om forskningen

HVA GJØR STATENS STRÅLEVERN?

Til tross for tusenvis av forskningsstudier som viser biologiske effekter av strålingen fra trådløs teknologi, en mengde internasjonalt anerkjente forskere og flere tusen leger som advarer og utallige mennesker som opplever helseplager, gjør myndighetene skremmende lite for å beskytte befolkningen.

HVA GJØR FOLKETS STRÅLEVERN?

Folkets Strålevern arbeider med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at loven kan brukes til å beskytte oss. Vi formidler informasjonen du trenger for å kunne ta kunnskapsbaserte, rasjonelle valg om riktig bruk av – og beskyttelse mot – trådløs teknologi.