Er det en sammenheng mellom tinnitus og automatiske strømmålere?

Tinnitus er en landeplage. Det dreier seg om øresus – plagsom lyd som skapes i nerves [...]

Dokument fra 1973 identifiserer biologiske effekter fra mikrobølgestråling

Dokumentet Biologic effects and health hazards of microwave radiation fra 1973 identi [...]

Slik unngår du installasjon av automatisk strømmåler (AMS)

Det har ingen hensikt å diskutere saken med kraftselskapet før du søker. Kraftselskap [...]

Alison Main – Fra teknologifreak til EMF-flyktning

I can feel Wi-Fi. And power lines. And smart phones. And electric heat. And LED light [...]

Informasjon om helserisikoen fra trådløs teknologi fra det amerikanske barnelegeakademiet

Barn er ikke små voksne; en kropp i vekst er ekstra sårbar for miljøgifter. Derfor ha [...]

Hvordan trådløs teknologi bidrar til økningen i kreft blant barn og unge

Samtidig som vi innfører tiltak som skal beskytte oss mot gårsdagens miljøgifter, er [...]

Hvordan trådløs teknologi skader liv under svangerskapet

Her er en oversikt over studier som viser skadelige helseeffekter på liv under svange [...]

Danske Alme Skole startet skoleåret som mobilfri skole

For os lærere har det været helt utroligt at se, hvordan frikvartererne har ændret si [...]

Se flere filmklipp
Les flere nyheter
Les om forskningen

HVA GJØR STATENS STRÅLEVERN?

Til tross for tusenvis av forskningsstudier som viser biologiske effekter av strålingen fra trådløs teknologi, en mengde internasjonalt anerkjente forskere og flere tusen leger som advarer og utallige mennesker som opplever helseplager, gjør myndighetene skremmende lite for å beskytte befolkningen.

HVA GJØR FOLKETS STRÅLEVERN?

Folkets Strålevern arbeider med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at loven kan brukes til å beskytte oss. Vi formidler informasjonen du trenger for å kunne ta kunnskapsbaserte, rasjonelle valg om riktig bruk av – og beskyttelse mot – trådløs teknologi.