Forside 2017-09-09T13:44:40+00:00

Retten avslår mobilindustriens forsøk på å oppheve Berkeleys «Right to Know»

I Berkeley i California informerer utsalgssteder om at grenseverdiene kan bli overskr [...]

Californias guvernør bremser mobilindustriens utrulling av 50 000 5G-antenner

Californias guvernør Jerry Brown la ned veto mot et lovforslag som hvis vedtatt hadde [...]

Brain Drain: Nærvær av smarttelefon fører til redusert kognitiv kapasitet

To forsøk ble utført for å se om avstanden til og avhengigheten av en smarttelefon på [...]

Metallobjekter på eller i kroppen kan øke stråleeksponeringen

Bruk av mobiltelefon og andre strålekilder i kombinasjon med blant annet smykker, bri [...]

Måtte saksøke staten for å få tilgang til advarsler om potensielle helseskader fra mobilbruk

Helsemyndighetene i California arbeidet i fem år med informasjon som skulle advare om [...]

Forskere fra the National Toxicology Program stadfester funnene om mobilstråling og kreft

NTP-studien som ble delvis publisert tidligere i år påviste celleskader fra mobilstrå [...]

Øker innsatsen for å spre informasjon om trådløs teknologi og helserisiko

Joseph Mercola har skrevet om trådløs teknologi og helserisiko i mange år. Nylig best [...]

Skader på trær på grunn av stråling fra mobilmaster

Einar Flydal har i samarbeid med originalforfatteren Helmut Breunig oversatt observas [...]

Forskere og leger advarer om potensielt alvorlige helseeffekter fra 5G-teknologi

Over 180 forskere og leger har underskrevet en appell til EU. De oppfordrer blant ann [...]

Les flere nyheter
Se flere filmklipp
Les om forskningen

HVA GJØR STATENS STRÅLEVERN?

Til tross for tusenvis av forskningsstudier som viser negative helseeffekter ved bruk av trådløs teknologi, en mengde internasjonalt anerkjente forskere og leger som advarer og – ikke minst – utallige mennesker som opplever helseplager, gjør myndighetene skremmende lite for å beskytte befolkningen.

HVA GJØR FOLKETS STRÅLEVERN?

Folkets Strålevern arbeider med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at loven kan brukes til å beskytte oss. Vi formidler informasjonen du trenger for å kunne ta kunnskapsbaserte, rasjonelle valg om riktig bruk av – og beskyttelse mot – trådløs teknologi.