Forside 2017-12-08T15:33:47+00:00

Californias helsedepartement utgir retningslinjer for beskyttelse mot mobilstråling

Med forsiktige ordelag nevnes det at mobilbruk kan føre til alvorlige helseskader, og [...]

Mobilfrie skoler fører til bedre konsentrasjon i timene og samhold i friminuttene

Foreldre, elever og lærere på denne og denne danske skolen støtter en mobilfri skole. [...]

Du søker ikke om fritak fra installering av automatisk strømmåler; du takker nei til et tilbud

Denne brevmalen utarbeidet av Smartskandalen går langt i å opplyse «statsavhengige» n [...]

Strålingen fra trådløs teknologi utenfor gravides mage 20-dobles for deres ufødte barn

I flere sammenhenger anerkjennes det ufødte barn som det mest sårbare individet. Samt [...]

fMRI kan brukes til å oppdage unormal hjernefunksjon hos el-overfølsomme

Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI) er en hjerneavbildningsteknikk. En ny stud [...]

Tabu i Telekom-Norge om trådløsteknologiens mistenkte skadevirkninger

Denne artikkelen av Ingrid Wreden Kåss med master i filosofi og bachelor i bibliotek- [...]

Varanger Kraft vil skru av strømmen hos kunder som sier nei til automatisk strømmåler

Flere strømkunder i Øst-Finnmark har sagt nei til å la kraftselskapet installere den [...]

Elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi bidrar til autisme

Flere miljøgifter – inkludert elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi – spill [...]

Foreldres mobilbruk i barnas nærvær skader deres emosjonelle utvikling

Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom foreldre og barn er svært viktig. En nylig pub [...]

Eksponering for høye magnetfeltnivåer under graviditet gir økt forekomst av astma

Forsøket bestod av 626 barn som ble fulgt opp over 13 år. Mødrene hadde med seg et må [...]

Kuvøser eksponerer nyfødte for skadelig elektromagnetisk stråling

Det elektromagnetiske feltet rundt kuvøsen til 26 for tidlig fødte barn ble målt. Str [...]

Første 5G-nettverk i Europa testes i Tyskland – Tilbyr brukerne en forbedret virkelighet

5G-nettverket som testes i Berlin gir brukerne muligheten til å oppleve en «forbedret [...]

Les flere nyheter
Se flere filmklipp
Les om forskningen

HVA GJØR STATENS STRÅLEVERN?

Til tross for tusenvis av forskningsstudier som viser negative helseeffekter ved bruk av trådløs teknologi, en mengde internasjonalt anerkjente forskere og leger som advarer og – ikke minst – utallige mennesker som opplever helseplager, gjør myndighetene skremmende lite for å beskytte befolkningen.

HVA GJØR FOLKETS STRÅLEVERN?

Folkets Strålevern arbeider med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at loven kan brukes til å beskytte oss. Vi formidler informasjonen du trenger for å kunne ta kunnskapsbaserte, rasjonelle valg om riktig bruk av – og beskyttelse mot – trådløs teknologi.