• bie-rfid

Forskere vil utstyre millioner av bier med RFID-sensorer

Australias nasjonale forskningsorgan CSIRO har klistret en «ryggsekk» i form av en RFID-brikke på […]

  • einar-flydal

Nytt innlegg fra Einar Flydal: Hva dreier strålediskusjonen seg om?

Skal samfunnet holde fast ved forestillingen om at EMF ikke kan skade så lenge […]

  • myths-facts

Lege Erica Mallery-Blythe oppklarer myter og misforståelser om stråling

Dette er en 15-minutters presentasjon om radiofrekvent stråling og helse, av den engelske legen […]

  • Brain waves

Ny studie viser at strålingen fra 3G endrer struktur og funksjon i hjernen

En ny studie viser at strålingen fra 3G (mobiltelefoner og basestasjoner) endrer struktur og […]

  • mobilmast-jar

Telenor skrinlegger utbygging av mobilmast på Jar

Utbyggingen av en mobilmast på Jar har ført til konflikter og frisørboikott i nabolaget […]

  • skolebarn

Foredrag ved Einar Flydal om nye mobilantenner på Bygdøy skole

Einar Flydal gir en oversikt over hva forskerne vet om helsefaren, spesielt for barn […]

Les om forskningen
Se flere filmklipp
Les eldre nyheter

HVA GJØR STATENS STRÅLEVERN?

Til tross for tusenvis av forskningsstudier som viser biologiske effekter av strålingen fra trådløs teknologi, en mengde internasjonalt anerkjente forskere og flere tusen leger som advarer og utallige mennesker som rapporterer om plager og helseskader, gjør myndighetene skremmende lite for å beskytte befolkningen.

HVA GJØR FOLKETS STRÅLEVERN?

Folkets Strålevern arbeider aktivt med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at lover og forskrifter kan brukes til å beskytte mennesker. Vi formidler informasjonen du trenger for lettere å kunne ta kunnskapsbaserte, rasjonelle beslutninger om riktig bruk av – og beskyttelse mot – trådløs teknologi.