Ønsker å tilby RF-chip under huden som betalingsløsning

Hvis alt går etter planen i Sverige kan du etter hvert betale for kollektivtransport [...]

Kjøre bil eller snakke i mobilen? Hjernen konsentrerer seg bare om en ting

Studenter fra universitetet i Linköping i Sverige deltok i en studie som ble publiser [...]

Strålevern fra verre til verst: 3G, 4G og 5G øker helserisikoen markant

Nye data om hjernesvulst fra bruk av 3G-mobiltelefoner bekrefter at Statens strålever [...]

Tesla skal oppdage ufoer med radar i bilene sine

Med siste oppdatering av programvaren, skal Teslas autopilot basere seg mer på radar [...]

Forskning viser: Overdreven skjermbruk kan være like skadelig som kokainmisbruk

Nicholas Kardaras har skrevet boken: Glow Kids: How Screen Addiction Is Hijacking Our [...]

Følsomheten for EMF ble vilt undervurdert av ICNIRP i 1998

Når det gjelder hvordan EMF kan påvirke levende liv, har forskningen de siste årene s [...]

Debatt i Dagbladet: Veksten i menneskeskapt stråling setter liv på spill

Studier viser at folk som bor nær TV-, radio- og mobilmaster har høyere sykelighet en [...]

Flere skoler starter det nye skoleåret som mobilfrie

Menstad ungdomsskole blir mobilfri fra dette skoleåret. – Hovedargumentet er å få ele [...]

Se flere filmklipp
Les flere nyheter
Les om forskningen

HVA GJØR STATENS STRÅLEVERN?

Til tross for tusenvis av forskningsstudier som viser biologiske effekter av strålingen fra trådløs teknologi, en mengde internasjonalt anerkjente forskere og flere tusen leger som advarer og utallige mennesker som opplever helseplager, gjør myndighetene skremmende lite for å beskytte befolkningen.

HVA GJØR FOLKETS STRÅLEVERN?

Folkets Strålevern arbeider med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at loven kan brukes til å beskytte oss. Vi formidler informasjonen du trenger for å kunne ta kunnskapsbaserte, rasjonelle valg om riktig bruk av – og beskyttelse mot – trådløs teknologi.