Lenker 2018-03-31T13:47:19+00:00

Forskningen er klar

Tusenvis av forskningsrapporter har påvist skader fra elektromagnetisk stråling. Folkets Strålevern mener nåværende forskning er bevis nok til å iverksette føre-var-tiltak – og nok til å senke tillatte grenseverdier.

Det brukes blant annet begrep som: «en samlet vurdering», «samlet sett» og «totalt sett» for å konkludere med at elektromagnetisk stråling ikke utgjør en fare for mennesker så lenge ICNIRPs retningslinjer blir fulgt. Det venter enorme økonomiske og politiske konsekvenser bak en offentlig innrømmelse av fakta, så slike villedende og forvirrende begrep blir brukt for å prøve å berolige befolkningen. Har du derimot nok kunnskap til å gjenkjenne slike uvitenskapelige utsagn, kan du avfeie denne «tobakksforskningen» som den propagandaen den er.

Flere og flere våkner opp og stiller spørsmål ved myndighetenes pressemeldinger som skråsikkert konstaterer at alt er trygt samtidig som andre kilder rapporterer om usikkerhet og påviste skadevirkninger. Industrien selv, forsikringsselskaper og våre myndigheter sitter på kunnskapen som holdes skjult for befolkningen, og flere samfunnsaktører har allerede begynt å sikre seg mot fremtidige erstatningssøksmål.

Apples brukerhåndbøker inneholder informasjon om hvordan du kan redusere eksponeringen, og hvilken avstand det bør være mellom deg og enheten.

Nedenfor finner du blant annet offentlige kommisjoners uttalelser, forskningsrapporter fra uavhengige forskere i hele verden og medieoppslag.

Offentlige kommisjoner:
International Agency for Research on Cancer – List of classifications
The Council of Europe – The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment
European Environment Agency – Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation

Forskningsrapporter:
The BioIntiative Report – A Rationale for Biologically-based Exposure Standards for Low Intensity Electromagnetic Radiation (dansk oversettelse)
Stephen J. Genuis, Christopher T. Lipp – Electromagnetic hypersensitivity: Fact or fiction?

Media:
CBS News – Hooked on Phones
FOX 5 News – Health concerns over Wi-Fi technology exposure in schools
Daily Mail – Why you should NEVER keep your mobile in your bedroom
ITAR-TASS – Russians find electromagnetic radiation increasingly worrisome
The guardian – Electrosensitivity: is technology killing us?
Mercola – Cell Phone Use Linked to Lower Grades, Anxiety, and Much Worse
Dr. Oz – Are Cellphones Dangerous for Your Health?
NRK Rogaland – Mobiliserer mot stråling
NRK Brennpunkt – En strålende dag
Forbrukerinspektørene – Farlig mobilstråling?

Diverse:
Einar Flydal – Blogg om skadevirkningene fra menneskeskapte elektromagnetiske felt
Smartskandalen – Folkeaksjon mot automatiske strømmålere (AMS)
STOPP smartmålerne – Sammen om privatliv, helse, sikkerhet og norsk strøm
FUG – Barns rett til et godt inneklima
IEMFA – International Electromagnetic Fields Alliance
PowerWatch – Peer-reviewed scientific studies on EMF-related subjects
EMFscientist – International Electromagnetic Field Scientist Appeal
Dr. Franz Adlkofer – Den trådløse kommunikasjonsindustriens svertekampanje
Governments and organizations that ban or warn against wireless technology
Commonwealth Club – The High Road to a True Smart Grid
Environmental Health Trust – Cell Phone Fine Print Warnings
Environmental Health Trust – Dangers of Wi-Fi in Schools
Oscillatorium – EMF Effects on Living Tissues and Biodiverse Systems
Forsikringsselskaper og dekning av skader fra elektromagnetisk stråling
American Brain Tumor Association – Brain Tumor Statistics
Papers finding adverse biological effects or damage to health from Wi-Fi
EMF-Portal – scientific research data on the effects of electromagnetic fields
SaferEMR – Key Cell Phone Radiation Research Studies
StopSmartMeters – Health Effects of Electromagnetic Radiation & Microwaves
JustProveIt – Health Impacts of Wireless Technologies
World Health Organization: Setting the standard for a wireless world of harm
Microwave Radiation – A Ticking Time Bomb!
Database of Worldwide Policies on Cell Phones, Wireless and Health