Kontakt Folkets Strålevern

Bruk kontaktskjema for generelle henvendelser. Se eventuelt medlemslisten.

Postadresse:
Folkets Strålevern
Fjelkensvingen 10
1395 Hvalstad

Generalsekretær:
Sissel Halmøy: sissel@stralevern.org

Styreleder:
Thomas J. Middelthon: thomas@stralevern.org

Styremedlemmer:
Grete Søgård: grete@stralevern.org
Lene Hannisdahl Haug: lene@stralevern.org
Georg Nilsen: georg@stralevern.org

Valgkomite:
Signe Winther: signe@stralevern.org
Gunnar Aasegg: gunnar@stralevern.org

Administrasjonssekretær:
Mona Ulateig: mona@stralevern.org

Nettsideansvarlig:
webmaster@stralevern.org

Navn

E-post

Melding