Bli medlem i Folkets Strålevern

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Fyll ut og send skjema nedenfor, så sender vi deg en velkomstpakke i posten.

Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384.
Du kan også bli sponsor.

Navn

Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

E-post

Medlemstype
VanligHusstandsmedlemHonnørStudent

Melding (valgfritt). Kan bl.a. brukes til å melde inn husstandsmedlemmer. Skriv navn og ev. e-post.