Man skal ikke straffes med gebyrer eller andre ekstra kostnader dersom man har fritak for AMS-måler! Et slikt gebyr er etter beste skjønn ulovlig og urimelig etter dagens regler, og slik må det også bli i den nye forskriften som er på trappene! Dette er hovedbudskapet i den omfattende høringsuttalelsen som du kan signere her.