Det elektromagnetiske feltet rundt kuvøsen til 26 for tidlig fødte barn ble målt. Strålingsnivået var høyt nok til å påvirke de nyfødtes melatoninproduksjon og hjerterytme.