De siste ukene har man på flere nettaviser og aviser kunne lese om en studie om graviditet og mobile basestasjoner (se også artikkel hos Powerwatch). Studien friskmelder det å ha basetasjoner i nærmiljøet, men vi mener flere ting ved denne undersøkelsen må tydeliggjøres fordi vi mener undersøkelsen har fundamentale feil.

Undersøkelsen har ikke tatt med de minste installasjonene av basestasjoner i undesøkelsen. Det viser seg at det er disse som i praksis har de sterkeste strålene inn til folk fordi de plasseres på husvegger, bak skilt og lignende, og dermed rett utenfor folks vinduer. De store basestasjonene er oftere plassert med mye lenger avstand til folks boliger.

Undersøkelsen er heller ikke basert på reelle målinger, den er kun basert på teoretiske beregninger. Dermed sier undersøkelsen ingenting om skadelighet fra elektromagnetisk stråling av denne typen, fordi det er så mange andre potensielle strålekilder.

I tillegg vet man fra erfaring at verdiene man måler inne hos folk er helt annerledes enn den teoretiske verdien. For eksempel kan det i en leilighet være mange hundre ganger så kraftig stråling som i naboleiligheten som ligger i «strålingsskyggen». Dermed «vanner» man ut tallene fordi man likestiller to leiligheter ved siden av hverandre med som er eksponert for vidt forskjellige mengder stråling.

Med andre ord sier studien ingenting om graviditet og stråling, men den sier noe om graviditet og skadelighet fra teoretisk eksponering for stråling fra mellomstore og store mobile basestasjoner.