NRKs avsløringer av problemene med det nye nødnettet kan gjøre det til et av Norgeshistoriens største tabbeprosjekter. Ikke bare på grunn av den ekstra strålebelastningen systemet gir, men også med hensyn til overvåkning, sikkerhet og trygghet.