En rekke studier har vist det samme tidligere: Alfaaktiviteten i hjernen øker hos 13–15-åringer når de eksponeres for GSM-stråling (2G). Les undersøkelsen på PubMed.