Karl Hecht forsker på biologiske virkninger av elektromagnetiske felt. Han hevder at 10 Hz-signalet som brukes i trådløse rutere er så biologisk invaderende at teknologien burde vært underkastet strenge lisensieringskrav.