Folkets Strålevern
---

Vi vet at flere har klaget til NRK fordi dokumentaren The Hidden Dangers of Mobile Phones oppfattes som ubalansert i sin fremstilling og utdatert i forhold til kunnskapsstatus på området. Dokumentaren fra TV-programmet Catalyst i Australia: Wi-Fried? gir en mer oppdatert versjon av problemstillingen. I tillegg har heksejakten på programlederen Maryanne Demasi startet.

---
---