---

Du oppfordres til å sende dette nyhetsbrevet videre til dine kontakter!

Informer venner og kjente om nettsiden vår!

Følg oss på Facebook!

For å følge/like oss på Facebook, må du være innlogget. Trykk deretter på «Liker»-knappen nede i logoens høyre hjørne. Gjør en innsats på Facebook i dag!

---

Vårt klare inntrykk er at oppmerksomheten og mengden av informasjon og dokumentasjon omkring vårt tema er stadig økende internasjonalt. Samtidig erfarer vi at det er krevende å få oppmerksomhet for dette viktige tema her hjemme. Betegnelsen «kognitiv dissonans» er trolig i alle fall delvis beskrivende for den situasjonen vi ser.

---

Pressemelding: Forsikringssammenslutningen Lloyds dekker ikke lenger skader forårsaket av eksponering for trådløs teknologi.

https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=6509270

---
---

Det finske strålevernet feilinformerer finske myndigheter om strålefare/helserisiko. Vi har god grunn til å påstå at det samme skjer i Norge.

---
---
---
---
---
---

Sterk og klar orientering fra USA!

https://www.youtube.com/watch?v=soIvrkfKg-I

---

Økende forekomst av hjernesvulst i Sverige – likevel!

---

Har du betalt regningene dine?

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Ta gjerne kontakt med administrasjonssekretær Mona Ulateig hvis du lurer på noe.

---

Bli medlem

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr).

Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Du kan også bli sponsor.

---

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

---