---

Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

---

Botanistrapport kobler mikrobølget stråling til reduksjon av dyrelivet

Rapporten skrevet av botaniker Mark Broomhall beskriver hvordan dyrelivet i Nightcap National Park i Australia har blitt redusert i takt med installeringen av nye antenner – og pulserende mikrobølger er spesielt skadelige.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

---

Californias helsedepartement utgir retningslinjer for beskyttelse mot mobilstråling

Med forsiktige ordelag nevnes det at mobilbruk kan føre til alvorlige helseskader, og det opplyses om flere enkle tiltak for å redusere stråleeksponeringen. Kontakt det norske Helse- og omsorgsdepartementet og spør om de har planer om – i det minste med «forsiktige ordelag» – å opplyse den norske befolkningen.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

---

Mobilfrie skoler fører til bedre konsentrasjon i timene og samhold i friminuttene

Foreldre, elever og lærere på denne og denne danske skolen støtter en mobilfri skole. Til tross for manglende kunnskap om strålingen man utsettes for ved bruk av trådløs teknologi, er mobilfrie skoler et positivt tiltak.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

---

Du søker ikke om fritak fra installering av automatisk strømmåler; du takker nei til et tilbud

Denne brevmalen utarbeidet av Smartskandalen går langt i å opplyse «statsavhengige» nordmenn om individets medfødte rett: du «søker» ikke om fritak; du takker nei til et tilbud fra din strømleverandør.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

---

Strålingen fra trådløs teknologi utenfor gravides mage 20-dobles for deres ufødte barn

I flere sammenhenger anerkjennes det ufødte barn som det mest sårbare individet. Samtidig er flertallet av gravide uvitende om de katastrofale følgene deres bruk av trådløs teknologi kan få for barnets utvikling.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

---

fMRI kan brukes til å oppdage unormal hjernefunksjon hos el-overfølsomme

Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI) er en hjerneavbildningsteknikk. En ny studie foreslår at denne teknikken brukes som et hjelpemiddel til å fastslå om noen har el-overfølsomhet.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

---

Tabu i Telekom-Norge om trådløsteknologiens mistenkte skadevirkninger

Denne artikkelen av Ingrid Wreden Kåss med master i filosofi og bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, tar opp trådløsteknologiens mistenkte skadevirkninger.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

---

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt medlem av Folkets Strålevern eller meldt deg på vårt nyhetsbrev, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

---

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

---

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

---

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

---