---

Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

---

Einar Flydal har i samarbeid med originalforfatteren Helmut Breunig oversatt observasjonsveiledningen «Skader på trær på grunn av stråling fra mobilmaster». Bruk denne veiledningen til å observere trær i ditt nærmiljø!

---

Joseph Mercola har skrevet om trådløs teknologi og helserisiko i mange år. Nylig bestemte han seg for at beskyttelse mot stråling er så viktig at det bli temaet for hans neste bok. Besøk mercola.com for mer informasjon.

---

NTP-studien som ble delvis publisert tidligere i år påviste celleskader fra mobilstråling. Forskere fra NTP stadfestet nylig funnene i en presentasjon, og ifølge NTP vil alle resultatene bli publisert tidlig neste år.

---

Helsemyndighetene i California arbeidet i fem år med informasjon som skulle advare om potensielle helseskader fra mobilbruk. Etter 27 endringer ga de opp – uten å offentliggjøre informasjonen. Joel Moskowitz måtte saksøke staten for å få tilgang til anbefalingene.

---

Bruk av mobiltelefon og andre strålekilder i kombinasjon med blant annet smykker, briller, tannregulering og amalgamfyllinger kan føre til økte helseproblemer – og til en overskridelse av den fastsatte SAR-verdien.

---

To forsøk ble utført for å se om avstanden til og avhengigheten av en smarttelefon påvirker brukeren under en mentalt krevende test. Resultatene viser at nærværet av en smarttelefon fører til redusert kognitiv kapasitet.

---

Californias guvernør Jerry Brown la ned veto mot et lovforslag som hvis vedtatt hadde begrenset lokale myndigheters kontroll over antenneinstallasjoner – inkludert hele 50 000 5G-antenner.

---

I Berkeley i California informerer utsalgssteder om at grenseverdiene kan bli overskridet ved normal bruk av mobiltelefon. CTIA, som representerer mobilindustrien, har kjempet for å få fjernet kravet. Nå har retten tatt en endelig avgjørelse.

---

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt medlem av Folkets Strålevern eller meldt deg på vårt nyhetsbrev, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter.

---

Har du betalt regningene dine?

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

---

Bli medlem

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr).

Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Du kan også bli sponsor.

---

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

---
---