Folkets Strålevern
---

Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Utvalget av «dingser» med trådløs teknologi øker stadig. Mange barn og unge ønsker seg slike gaver, men du er en av få «nisser» som forhåpentligvis følger føre-var-prinsippet og dermed styrer unna «strålende» julegaver.

Folkets Strålevern ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

---
Spansk høyesterettsvedtak: Ericsson-ingeniør ble syk av stråling fra trådløs teknologi på jobb

Den spanske Ericsson-ingeniøren Ricardo de Francisco utviklet etter hvert velkjente symptomer når han ble eksponert for stråling fra trådløs teknologi: søvnløshet, aggressivitet, hukommelsesproblemer og problemer med å tenke klart. Over tid forverret symptomene seg til alvorlig depresjon og angst.

---
Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule blir mobilfrie skoler

Kvam ungdomsskule og Strandebarm skule blir mobilfrie skoler. Folkets Strålevern gratulerer med en klok avgjørelse.

---
Rektor og elever på Løten ungdomsskole sier nei til mobilfri skole

Etter å ha blitt gitt muligheten av misinformerte voksne, stemte et uvitende flertall av elevene ned forslaget om mobilfri skole. Konsekvensen av det er at alle på skolen blir eksponert for en alvorlig miljøgift. Mobilfri skole er ikke aktuelt, men ordningen med å legge vekk mobilen i klasserommet er kommet for å bli. Det fastslår rektor på Løten ungdomsskole.

---
Blir 5G-teknologien innført uten å ta hensyn til liv og helse?

Helserisikoen er et av flere aspekter som blir satt i skyggen når stat og industri dikterer utrullingen av 5G-teknologi. Denne artikkelen belyser noen av konsekvensene.

---
Emanuel Öz Riksdagsledamot: Förbjud Wi-Fi i skolan

Emanuel Öz er en av få politikere som faktisk har satt seg inn i – og i tillegg tør å ytre seg om – det ytterst politisk ukorrekte temaet trådløs teknologi.

---
Karl Hecht – Health Implications of Long-term Exposure to Elektrosmog

Dokumentet «Health Implications of Long‐term Exposure to Elektrosmog» av Karl Hecht er basert på en gjennomgang av 878 russiske studier fra 1960 til 1996. Informasjonen kan være til hjelp for de som har et sykdomsbilde der fastlegen anbefaler mer medisiner eller kognitiv terapi – og for alle andre som ønsker å beskytte seg mot mange av dagens «uforklarlige» helseplager.

---
Skjoldbruskkjertelkreft øker i Norden: Er bruk av mobiltelefon en medvirkende faktor?

Økningen av den papillære typen er spesielt interessant når en ser på at antennen i moderne mobiltelefoner holdes nærmere skjoldbruskkjertelen sammenlignet med eldre typer. Mange moderne mobiltelefoners bruk av flere antenner kan også føre til en økning av den totale eksponeringen.

---
International Conference on Electromagnetic Environmental Pollution

Krakóws ordfører inviterte til International Conference on Electromagnetic Environmental Pollution. Styreleder i International EMF Alliance, Sissel Halmøy (Folkets Stråleverns generalsekretær), var en av talerne.

---
Einar Flydal

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt medlem av Folkets Strålevern eller meldt deg på vårt nyhetsbrev, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

---

Har du betalt regningene dine?

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

---
Bli medlem i Folkets Strålevern

Bli medlem

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr).

Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Du kan også bli sponsor.

---
Bli Grasrotgiver til Folkets Strålevern

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

---
---