Folkets Strålevern
---

Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Tone-Mette Sjømoen i Statens strålevern påstår at strålingen fra trådløs teknologi er så lav at den ikke representer noen helserisiko. Send gjerne en e-post til nrpa@nrpa.no med att: Tone-Mette Sjømoen med henvisning til vitenskapelige forskningsresultater eller andre ting. Still gjerne spørsmål eller konfronter henne med andre fakta eller erfaringer. Jo flere som sender inn hyggelige e-poster, jo tydeligere ser Statens strålevern at oppegående, ansvarlige mennesker følger med i stråleverndebatten og at mange er kritiske til det budskap som kommer fra Statens strålevern.

---

Debatt i Dagbladet: Veksten i menneskeskapt stråling setter liv på spill. Studier viser at folk som bor nær TV-, radio- og mobilmaster har høyere sykelighet enn andre. Dette er debatten så langt.

---
OECD-rapport: Teknologi fører ikke til nevneverdig forbedring i skolen

Følsomheten for EMF ble vilt undervurdert av ICNIRP i 1998. Selv uhyre svake variasjoner i de elektriske spenningene utenfor og innenfor de enkelte cellevegger kan åpne kalsiumkanaler i celleveggene. Det fører til høyere kalsiumnivå i cellene. Dersom dette skjer over lengre tid, kan det føre til kroniske celleinflammasjoner.

---

Nicholas Kardaras har skrevet boken: Glow Kids: How Screen Addiction Is Hijacking Our Kids – and How to Break the Trance. I denne artikkelen skriver han blant annet om at over 200 fagfellevurderte studier viser at økt skjermtid samsvarer med økt ADHD, skjermavhengighet, aggresjon, depresjon, angst og psykose.

---
Hjernesvulststatistikk fra American Brain Tumor Association

Med siste oppdatering av programvaren, skal Teslas autopilot basere seg mer på radar enn kamera som den før har brukt som hovedkilde til å orientere seg om hva som befinner seg foran bilen. Hvordan blir eksponeringen for mennesker som sitter i bilen foran radaren, og hvilke muligheter har de til å takke nei til eksponeringen?

---
Hvordan unngå at trådløs teknologi ødelegger søvnen og helsen din

Nye data om hjernesvulst fra bruk av 3G-mobiltelefoner bekrefter at Statens stråleverns utsagn: «Nyere forskning indikerer at sannsynligheten for helseskader etter eksponering for ikke-ioniserende stråling under grenseverdiene er så liten at bruk av ALARA ikke lenger er faglig begrunnet», er feil.

---
Barn og mobilbruk: Grovere forskningsjuks enn du trodde var mulig

Studenter fra universitetet i Linköping i Sverige deltok i en studie som ble publisert i vitenskapsmagasinet Frontiers in Human Neuroscience. Studien viser at når vi bruker synet demper hjernen hørselen. Å ha hverken synet eller hørselen rettet mot det som skjer utenfor bilen er ingen god ide.

---

Hvis alt går etter planen i Sverige kan du etter hvert betale for kollektivtransport med RF-chip under huden.

---

Har du betalt regningene dine?

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

---

Bli medlem

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr).

Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Du kan også bli sponsor.

---

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

---
---