Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Investigate Europe ser nærmere på 5G-teknologiens ulemper

Mens folk flest velger å se på fordelene med 5G, ser Investigate Europe nærmere på 5G-teknologiens ulemper. Sakene finner du på nettsiden deres, og disse finner du også i Stavanger Aftenblad.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Stavanger kommune vurderer å anmelde foreldrepar i strålesak

Den aktuelle skolen skal ha mottatt melding fra barnets foresatte først i 2016, og senere i 2017. I meldingene forklarer barnets foresatte at barnet ville tilbringe begrenset tid på skolen fremover. Dette for å forhindre at barnet blir eksponert for uønskede strålingsnivåer fra trådløst nettverk og nettbrett.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Italienske myndigheter lanserer informasjonskampanje om mobilstråling og helserisiko

Italienske myndigheter har valgt å ikke anke en italiensk retts avgjørelse som beordrer myndighetene til å lansere en informasjonskampanje om mobilstråling og helserisiko.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

5G-teknologi: Et farlig eksperiment på menneskeheten og miljøet

De alvorlige helsekonsekvensene som forventes ved bruk av og eksponering for 5G-teknologi er temaet i dette innslaget på nyhetskanalen RT America.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

FNs generalsekretær er kunnskapsløs om helserisikoen ved bruk av trådløs teknologi

FNs generalsekretær er den øverste lederen for det administrative arbeidet i FN. Den nåværende lederen, António Guterres, har ingen kunnskap om at bruk av trådløs teknologi utgjør en helserisiko.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Automatiske strømmålere kan både hindre og skape branner

Har smarte strømmålere hindret branner? Ja, det har skjedd, men virkeligheten er ikke så entydig som det fremstilles i denne gladsaken som flere aviser publiserte 4. januar.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Statens strålevern har endret navn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal følge nøye med på strålingen fra den nye 5G-teknologien som nå testes ut i Kongsberg og Oslo. Det er uklart hvorfor de skal følge nøye med, for med den kunnskapen de har i dag er det ingen grunn til å bekymre seg for at innføringen av 5G-teknologi vil utgjøre en helserisiko.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

NRKs rektorundersøkelse: Fire av fem skoler har mobilforbud

Debatten om mobilforbud har rast i flere land etter at Frankrike i høst innførte nasjonalt mobilforbud. Men svært mange skoler også i Norge har mobilforbud, viser en kartlegging NRK har gjort.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Slik informerer trådløsindustrien om riktig bruk av produktene sine

Informasjonen står vanligvis med «liten skrift», godt gjemt i enhetens meny. Formålet er å beskytte mot termiske helseeffekter, men et overveldende flertall av brukere overskrider grenseverdiene ved normalt bruk.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter google-plus youtube linkedin email