Når 2018 nå nærmer seg slutten, ser vi tilbake på et år med mye motstand mot – og manglende forståelse for – det Folkets Strålevern arbeider for. Det er beklagelig, for i takt med den økende bruken av trådløs teknologi i samfunnet, vil stadig flere oppleve helseplager. Det forventes derfor at strålesaken aktualiseres ytterligere i 2019 etter som en større del av befolkningen får kunnskap om at eksponering for stråling fra trådløs teknologi er en mulig, sannsynlig eller påvist årsak til deres lidelser. Dette vil forhåpentligvis skape et stort nok engasjement til at budskapet når frem til de rette instanser. Ha en strålende jul!

Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Advarer om menneskeskapt elektromagnetisk stråling i medisinernes mest prestisjefylte fagtidsskrift

The Lancet er medisinernes mest prestisjefylte fagtidsskrift. Desember-nummeret er viet vår planets helsetilstand, og kan kanskje vekke opp norsk helsevesen.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Tysk TV-innslag viser hvordan trådløs teknologi i bil påvirker hjerneaktiviteten

Dette TV-innslaget fra Tyskland viser hvordan bruk av trådløs teknologi i bil påvirker hjerneaktiviteten.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Det amerikanske barnelegeakademiet anbefaler tradisjonelle leker og leketøy

Det amerikanske barnelegeakademiet oppfordrer foreldre til å begrense barnas bruk av elektroniske leketøy, og heller velge tradisjonelle leker og leketøy.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Advokat og tidligere ØKOKRIM-sjef ønsker debatt om trådløs teknologi og helserisiko

Advokat Erling Grimstad anbefaler at du undersøker på egen hånd hvordan bruk av trådløs teknologi kan skade deg, siden Statens strålevern mangler relevant kompetanse og det er uklart hvem som står bak ICNIRP.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Vant rettssak i England om bruk av 5G-teknologi i lyktestolper

I byen Gateshead i England ble det satt opp lyktestolper med 5G-teknologi. Innbyggerne klaget over økte plager og kreftilfeller. EMF-eksperten Mark Steele tok saken til retten og vant.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

The Still Unsolved Mystery of the Eugene Signal

Dokumentaren tar for seg mysteriet om et kraftig radiosignal som ble registrert i byen Eugene i den amerikanske delstaten Oregon: The Still Unsolved Mystery of the Eugene Signal.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Juristutredning konkluderer med at strømselskapene ikke kan stenge strømmen

STOPP smartmålerne engasjerte to av Norges fremste eksperter på miljørett til å foreta en juridisk vurdering av strømselskapenes anledning til å stenge strømmen. Her er del 1 av utredningen.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter google-plus youtube linkedin email