Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Innkalling til årsmøte 2018

Styret i Folkets Strålevern innkaller herved til ordinært årsmøte.

Dato: Onsdag 25. april 2018
Klokkeslett: 18–19
Sted: Asker Museum
Adresse: Otto Valstads vei 19, 1395 Hvalstad Asker

Asker Museums hjemmeside

Folkets Stråleverns sikkerhetskort for kroppsskannere på flyplasser

Folkets Strålevern tilbyr et sikkerhetskort som vil gjøre det enklere å dokumentere at man ikke tåler strålingen fra kroppsskannere på flyplasser. Kortet lastes ned eller bestilles her.

TV-programmet Carte Blanche i Sør-Afrika tar for seg temaet el-overfølsomhet

Det blir stadig vanskeligere å beskytte seg mot menneskeskapt elektromagnetisk stråling. Tiltakene som må iverksettes er spesielt omfattende for de som får akutte helseproblemer av strålingen fra trådløs teknologi.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Dansk hjerneforsker advarer om at overdrevet mobilbruk kan føre til posttraumatisk stresslidelse

Flere digitale tjenester er utviklet slik at brukeren blir avhengig av å utføre visse repetitive handlinger. En slik atferd kan i følge hjerneforsker Jon Wegener plassere hjernen i en konstant stresstilstand – som i verste fall kan føre til posttraumatisk stresslidelse.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Svensk hjerneforsker mener barns bruk av digitale medier bidrar til redusert IQ

Intelligensen i Sverige synker. Den svenske hjerneforskeren Martin Ingvar har 35 års erfaring innen nevrovitenskap, og han er bekymret for at stadig mer av tiden barn brukte på fysisk lek nå brukes på digitale leketøy.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Helsedirektoratet nekter fastleger å skrive ut attest på at strømmålere er farlige

«Fastleger skal ikke skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra slike målere», heter det i meldingen fra direktoratet.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

11 925 satelitter skal sørge for høyhastighetsinternett fra verdensrommet

De to første satelittene i SpaceX sitt Starlight-prosjekt har blitt sendt. Hvis alt går som planlagt vil 11 925 satelitter sørge for at alle kan få tilgang til høyhastighetsinternett. SpaceX håper å kunne selge tilgang til tjenesten i 2024.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Foreldre reagerer på Møvig skoles oppheving av mobilforbud

Mens andre skoler skjerper inn reglene for mobilbruk, går Møvig skole motsatt retning og opphever mobilforbudet. Nå ønsker FAU at kommunen skal gjenoppta diskusjonen om kommunale mobilregler.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter google-plus youtube linkedin email