Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Statlig oppnevnt ekspertpanel fastslår at mobilstråling kan forårsake kreft

Resultatene fra verdens største statlige dyrestudie på mobilstråling og kreft er nylig blitt offentliggjort. Et ekspertpanel oppnevnt av amerikanske helsemyndigheter har siden gjennomgått funnene i studien, og konkluderer med at studien viser en tydelig sammenheng mellom mobilstråling og utvikling av kreft hos rotter.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

NRKs Forbrukerinspektørene lurer på hvorfor vi ikke klarer å se opp fra mobilen

For snart 10 år siden tok NRK Brennpunkt opp temaet mobilstråling og helserisiko i episoden: En strålende dag. Den seneste episoden av Forbrukerinspektørene: Se opp fra mobilen, tar opp viktige temaer, men inneholder ingen informasjon om helserisikoen vi utsettes for fra mobilstråling.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Eliteseriespillere er fornøyd med mobilforbudet de har på jobb

I 13 av 16 eliteserieklubber begrenses spillernes bruk av mobiltelefon på jobb. «Sjefen» på arbeidsplassen våre håpefulle skal tilbringe ti år av livet sitt er ikke like overbevist om fordelene med mobilforbud.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Påstått villedende annonse i England om trådløs teknologi og helserisiko

I en sak som bringer tankene til Folkets Stråleverns nylige annonsekampanje, ble Electrosensitivity UKs annonse klaget inn for det engelske Advertising Standards Authority. De konkluderte med at annonsen var villedende.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Politimann ber foreldre om å være bevisst på egen mobilbruk

Espen Thunestvedt har jobbet tre år på forebyggende avdeling ved politiet i Follo. Han mener økt mobilbruk skaper stressede ungdommer, som derfor har lettere for å ty til rusmidler for å kunne koble av. Han oppfordrer foreldre til å gå foran som gode rollemodeller.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Økning av den ondartede hjernesvulsten glioblastom i England mellom 1995 og 2015

Antall mennesker som får den aggressive og ondartede hjernesvulsten glioblastom har økt i England de siste 21 årene. Utbredte miljø- eller livsstilsfaktorer utpekes som mulige årsaker til økningen.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Hvordan trådløsindustriens krigføring begrenser en åpen debatt om helserisiko

Det er sterke økonomiske og politiske krefter som sørger for at 5G-utrullingen fortsetter som planlagt – men stadig flere studier viser at trådløs teknologi utgjør en helserisiko. Deler av trådløsindustriens «krigføring» belyses i denne artikkelen.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter google-plus youtube linkedin email