Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Historien om Folkets Stråleverns opplysningskampanje hos JCDecaux

Historien om Folkets Stråleverns opplysningskampanje hos JCDecaux
Folkets Strålevern hadde en avtale med JCDecaux: 6 annonseplakater, 355 elektroniske reklameflater fordelt på Oslo S, Nasjonalteateret, Sjølyst og kjøpesentre over hele landet, 10 sekunds visninger, 30 ganger per time i 7 dager. Kampanjen startet mandag 29. januar. Tirsdag formiddag ble vi fortalt per telefon at de hadde fjernet hele kampanjen vår.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Strømselskaper truer kunder med politi, namsmann og stenging av strøm

Vesterålskraft og Jæren Everk bruker sterke virkemidler mot kunder som ikke ønsker automatisk strømmåler (AMS). Kanskje strømselskapene og staten undervurderte antallet motstandere av AMS-prosjektet.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Pressemelding fra National Toxicology Program om mobilstudiene og veien videre

I pressemeldingen skriver National Toxicology Program (NTP) at eksterne eksperter skal gjennomgå funnene fra mus- og rottestudiene. Blant funnene er koblingen mellom mobilstråling og hjerte- og hjernesvulst.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Skader på trær og planter på grunn av stråling fra trådløs teknologi

Einar Flydal har i samarbeid med originalforfatteren Helmut Breunig oversatt observasjonsveiledningen «Skader på trær på grunn av stråling fra mobilmaster».

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Mobilfri skole positivt – Skåredalen skole i Haugesund innfører permanent mobilforbud

Mobilforbudet på skolen startet som en prøveordning i september 2017. Flere elever var ikke fornøyde, men på grunn av hva forskningen viser og de positive endringene ordningen har medført, sier rektor Øyvind Eileraas at Skåredalen skole forblir mobilfri.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Nkom lanserer strålingskalkulator på FinnSenderen.no

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har oppdatert tjenesten FinnSenderen.no. Nå kan du blant annet bruke strålingskalkulatoren som opplyser om mobilstrålingen – i promille av grenseverdien.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Nkom: for dårlig kvalitetssikring ved omsetning av smartklokker for barn

Ingen av de 18 forskjellige smartklokkene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) testet tilfredsstilte kravene for å kunne selges i Norge. Mange manglet referanse til standarder for testing av SAR-verdier.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Del denne informasjonsbrosjyren om 5G – Kanskje det redder et liv

Environmental Health Trust har laget en informasjonsbrosjyre om 5G. Den ene versjonen kan deles elektronisk og den andre kan skrives ut.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Blandede følelser når Borge ungdomsskole i Fredrikstad blir mobilfri skole

Mandag innførte Borge ungdomsskole i Fredrikstad mobilforbud på skolen. For skolens del var det viktig å gi elevene skjermfri tid fordi de bruker nettbrett i hver time.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt medlem av Folkets Strålevern eller meldt deg på vårt nyhetsbrev, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter google-plus youtube linkedin email