Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Digitaliseringsministerens egne barn har skjermforbud på hverdagene

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup mener foreldre bør si nei til smarttelefon for barn i barneskolealder. Bakgrunnen for Astrups utspill er et oppslag i Aftenposten Junior, der ungdomsskoleelever blant annet oppgir at de hver eneste dag er fire timer på Snapchat.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

The Insect Inspector – Insekter forsvinner over hele verden

I løpet av de siste 30 årene har det vært en global nedgang i antallet flygende insekter. Michael Chapman Pincher (The Insect Inspector) mener at en av årsakene til det er menneskeskapt elektromagnetisk stråling.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Vitenskapsmagasinet Scientific American advarer: 5G er utrygt

Joel Moskowitz har arbeidet i over 10 år med å informere om helserisikoen bruk av trådløs teknologi utgjør, og han er en av verdens fremste eksperter. I sin artikkel i vitenskapsmagasinet Scientific American skriver han at vi har ingen grunn til å tro at 5G er trygt.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Er du en av 1 000 som vil gi 3 000 i løpet av 3 år til AMS-saken?

Siden nettselskapene trakk seg – og vi vant – i 4 av 4 saker, fikk vi ingen rettsavgjørelser om AMS-målerne i aksjonens Trinn 1. Men vi la et solid grunnlag for Trinn 2, som startet tirsdag 5. november. Ditt bidrag til saken er en investering i din fremtidige helse, og kan være tuen som velter lasset.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Vil du bo i en miljølandsby med strålingsfrie omgivelser?

Det planlegges å bygge en miljølandsby hvor helse, trivsel og fellesskap vil stå i sentrum. Landsbyen er planlagt i tilknytning til et gårdsbruk hvor det er muligheter for dyrking av økologiske grønnsaker og dyrehold om man ønsker det. Fra landsbyen er det gangavstand til skole og barnehage uten Wi-Fi, fotballbane, badestrand og dagligvarebutikk. Hvis dette er noe du ønsker å være en del av så meld din interesse her.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Hjernesvulst er den hyppigst forekommende solide svulstform hos barn

Barnekreftforeningen skriver at hjernesvulst er den hyppigst forekommende solide svulstform hos barn og utgjør en tredjedel av all barnekreft. Det påstås at det finnes ingen kjente ytre faktorer som er av betydning for hvordan sykdommen utvikler seg. De har flere samarbeidspartnere som kjemper deres sak. Kjenner du noen med et slikt engasjement for barn som har lyst til å bidra til Folkets Stråleverns viktige arbeid?

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi syv kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter youtube linkedin email