Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Domstoler i Frankrike krever at smartmålere skal fjernes på grunn av helseplager fra skitten strøm

Skitten strøm er noe de fleste ikke merker, men slik er det ikke for alle. I Frankrike har nylig 121 saker vært oppe til doms i byen Tours, og i 13 av sakene ble fjerning av smartmåleren godkjent på medisinsk grunnlag.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Forskere tverrvender og advarer om at 5G-teknologi skader sentralnervesystemet

Når fagfolk gjør tverrvending på grunn av innsikt de har skaffet seg, er det grunn til å lytte. For det koster dem som regel en del. Ikke minst prestisje og karriere. Når det gjelder elektromagnetiske felt og helserisiko fins det mange slike eksempler der ute på det store nettet – etterretningsoffiserer, direktører fra Nokia og Microsoft, teknologispesialister som plutselig selv ble syke av strålingen fra trådløs teknologi.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

De 12 spørsmålene som avslører at strålevernet ikke fungerer mot 5G og annet trådløst

Disse 12 spørsmålene bør stilles til alle som mener at 5G og smartmålere ikke kan være helseskadelig. Still dem gjerne også til alle som påstår at så lenge dagens AMS/smartmålere og annet kommunikasjonsutstyr holder seg under dagens grenseverdier, er vi tilfredsstillende beskyttet mot helseskader fra mikrobølgestråling.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Ingen vet helt hva nettbrettene i klasserommet gjør med læringen

Barn i barnehagealder frarådes å bruke mye tid foran digitale skjermer. Så skal de over i en norsk skole der stadig mer av læringen foregår på skjerm.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

The WHO cover-up that is costing us the Earth

Så tidlig som i 1973 – 46 år siden – visste WHO sannheten om de skadelige effektene fra mikrobølgestråling. WHO publiserte et dokument basert på et symposium holdt i Warszawa 15.–18. oktober 1973 som bestod av 60 forskere som spesialiserte seg på de biologiske effektene mikrobølger har på mennesker.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Ultralyd forårsaker DNA-skader tilsvarende 250 brystrøntgenbilder

Flere studier har bekreftet at ultralyd produserer lignende biologiske skader som røntgenstråler. I en studie (Liebeskind, et al, 1981) konkluderte forskere med at én eksponering for ultralyd ga celle- og DNA-skader tilsvarene 250 brystrøntgenbilder.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi syv kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter youtube linkedin email