Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Sevle-seminaret 2019: Norsk energipolitikk – hva betyr det for deg og meg?

Hva gjør den elektromagnetiske strålingen fra vindturbiner, høyspentlinjer og mobilmaster med natur, liv og helse? Dette er ett av temaene du vil få lære mer om på Sevle-seminaret 2019.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Ordføreren i Ringsaker kommune feilinformerte innbyggere om AMS-måler

Ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune valgte å svare innbyggere i en AMS-målersak med den villedende informasjonen hun fikk fra Eidsiva Nett. Det fremkommer derfor ikke om ordføreren har kunnskap om at strålingen fra AMS-målere er helseskadelig for mennesker, dyr og miljøet. Slik kan du påvirke.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Arthur Firstenbergs advarsel om 5G-teknologi og dens effekt på fugler, bier og mennesker

Arthur Firstenberg har skrevet boken Den usynlige regnbuen. I denne presentasjonen viser han hvordan bruk av trådløs teknologi truer liv og livet på jorden – og hvordan bruk av 5G-teknologi øker trusselen betraktelig.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Dansk juridisk utredning konkluderer med at 5G er i strid med menneske- og miljørettslige regler

Den danske juridiske utredningen ble presentert på møtet i Folketinget om 5G. Utredningen kan brukes til å vurdere jussen rundt bruk av trådløs teknologi som 5G, automatiske strømmålere (AMS) og Wi-Fi i skolen.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Se dokumentaren Generation Zapped gratis til 13. mai

I denne dokumentaren tar filmskaperen Sabine El Gemayel for seg helserisikoen trådløs teknologi utgjør, og foreslår måter å redusere strålingen vi utsettes for.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Folkets Strålevern i høring om Folkehelseloven 9. mai 2019

Alle medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen fikk utdelt Kunnskapsdokumentet (Ingrid Wreden Kåss og Sissel Halmøy), 5G, Oppkoblede barn og Folkets lille (Det du ikke vet har du vondt av). Etter innspillet var det ingen spørsmål til Folkets Strålevern. Var innlegget så klart at det var unødvendig med spørsmål, eller var det ingen av politikerne som ville vise noe engasjement for saken vår?

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Strålefare i skolen – om Stavanger kommune og opplæringslova

Stadig flere foreldre opplever at deres barn kommer hjem med et strålende nettbrett i sekken, slik som foreldreparet Stavanger kommune vurderte å anmelde, og som senere ble anmeldt, opplevde. Samtidig slår opplæringslova fast at alle elever «har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring».

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

ICD-10 kan nå brukes til å angi helseplager fra ikke-ioniserende stråling

I det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 har det i norsk versjon lenge vært sperret for å bruke diagnoser som angir helseplager fra ikke-ioniserende stråling. Nå er det gjort flere endringer.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Fylket fraråder 5G-utbygging ved videregående skoler i Rogaland

Administrasjonsutvalget anbefaler at det ikke settes opp 5G-basestasjoner ved videregående skoler i fylket. Begrunnelsen for forslaget er å være føre var for mulige helseskader ved langvarig eksponering for radiofrekvent stråling.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi syv kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter youtube linkedin email