Hei

Velkommen til foredrag om trådløs teknologi, på Gaffel og Karaffel i Stavanger lørdag 23. mars kl. 12! Det blir en grundig gjennomgang av hva vitenskapelig forskning på området forteller oss. Vi lover interessant, viktig og ny kunnskap! Visste du at mikrobølgestråling kan være en del av forklaringen på biedød, færre insekter og færre fugler? Stadig flere mennesker opplever depresjon, slapphet og søvnløshet. Visste du at dette kan ha sin naturlige forklaring i stråling fra for eksempel mobil, Wi-Fi og automatiske (smarte) strømmålere?

Dersom du ikke har sett Investigate Europe-artiklene i Stavanger Aftenblad om temaet, finner du mer informasjon her. Denne artikkelen er også meget informativ.

Vi anbefaler også Folkets Stråleverns kildesamling og innspillet til Folkehelsemeldingen.

Til slutt henviser vi til en forskningsrapport som omhandler nevropsykiatriske effekter. Det er nettopp slike effekter vi ser at i stadig økende grad rammer særlig unge mennesker. Dette er nå blitt et betydelig problem, og Røde kors roper varsku.

Vi skylder de unge å se på flere mulige forklaringer til denne sørgelige utviklingen.

Velkommen til Gaffel & Karaffel lørdag 23. mars kl. 12!


Vennlig hilsen
Folkets Strålevern
facebook twitter youtube linkedin email