Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Det digitale dopet: Fransk dokumentar om koblingen mellom skjermbruk og autisme

Det digitale dopet: Fransk dokumentar om koblingen mellom skjermbruk og autisme
Treåringen er stum og har autistiske trekk. Etter få dager uten dataskjermer snakker han. Hvilken rolle spiller den helseskadelige strålingen fra trådløse enheter?

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Trådløsindustrien bekrefter at de ikke forsker på 5G og helse

Trådløsindustrien bekrefter at de ikke forsker på 5G og helse
Representanter fra trådløsindustrien bekrefter at de ikke kjenner til aktiv forskning på 5G og helse.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Les brevet Skagerak Nett-kunde sendte for å avvise tilleggsgebyret

Les brevet Skagerak Nett-kunde sendte for å avvise tilleggsgebyret
Kunden har sendt brev om tilleggsgebyret som kreves av kunder som ikke ønsker automatisk strømmåler (AMS). Hent inspirasjon fra brevet og send et brev du også.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

DSA trosser offentlighetsloven og befolkningens rett til revisjonsinnsyn

DSA trosser offentlighetsloven og befolkningens rett til revisjonsinnsyn
DSA ønsker ikke å la seg bli kvalitetssjekket. De ønsker heller ikke å utlevere alle de sist utførte revisjonene. Dette er i strid med befolkningens rett til revisjonsinnsyn etter offentlighetsloven.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

InPower Movement og individets ansvar og innflytelse over rettssystemet

InPower Movement og individets ansvar og innflytelse over rettssystemet
Dokumentarfilmen InPower Movement inneholder informasjon som forhåpentligvis også kan brukes i Norge til å holde individer personlig ansvarlig, og mot en domstol som ofte dømmer imot «mannen i gata» – uansett hvor ufattelig det virker for de som ikke er informert om dette. Se del 1 og del 2 av dokumentaren.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

DSA: Vi jobber for deg med åpenhet, kompetanse, profesjonalitet og synlighet

DSA: Vi jobber for deg med åpenhet, kompetanse, profesjonalitet og synlighet
Det er altså slagordet til DSA, som nå er avvisende til virksomhetsrevisjonen befolkningen har bestilt for å få kvalitetssjekket etatens arbeid med helseskadelig ikke-ioniserende stråling.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Trådløst nettverk fjernes i en italiensk skole for å beskytte elev

Trådløst nettverk fjernes i en italiensk skole for å beskytte elev
I Firenze i Italia har en dommer pålagt en skole å fjerne skolens trådløse nettverk for å beskytte en elev. Bekymringen er at vedvarende eksponering for stråling fra trådløs teknologi kan gjøre alvorlig skade på barnets helse. I mars skal det avgjøres om det blir en midlertidig eller permanent løsning.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Ditt bidrag trengs for å få kvalitetssjekket Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Ditt bidrag trengs for å få kvalitetssjekket Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Einar Flydal har sendt brev til DSA (tidligere Statens strålevern) med ønske om at de avsetter tid til en virksomhetsrevisjon. Revisjonen vil bli foretatt av to kvalifiserte revisorer med lang erfaring fra HMS-arbeid, og en jurist. Ta din del av ansvaret og støtt tiltaket.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi syv kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter google-plus youtube linkedin email