Strålingen fra trådløs teknologi utenfor gravides mage 20-dobles for deres ufødte barn

I flere sammenhenger anerkjennes det ufødte barn som det mest sårbare individet. Samtidig er flertallet av gravide uvitende om de katastrofale følgene deres bruk av trådløs teknologi kan få for barnets utvikling.

2017-12-10T19:43:42+00:0010.12.2017|