Kuvøser eksponerer nyfødte for skadelig elektromagnetisk stråling

Det elektromagnetiske feltet rundt kuvøsen til 26 for tidlig fødte barn ble målt. Strålingsnivået var høyt nok til å påvirke de nyfødtes melatoninproduksjon og hjerterytme.

2017-11-06T11:56:23+00:0006.11.2017|