Californias helsedepartement utgir retningslinjer for beskyttelse mot mobilstråling

Med forsiktige ordelag nevnes det at mobilbruk kan føre til alvorlige helseskader, og det opplyses om flere enkle tiltak for å redusere stråleeksponeringen. Kontakt det norske Helse- og omsorgsdepartementet og spør om de har planer om – i det minste med «forsiktige ordelag» – å opplyse den norske befolkningen.

2017-12-14T16:34:34+00:0014.12.2017|