Måling av stråling 2017-03-13T11:18:54+00:00

Hvordan kan jeg måle stråling?

Etter at Brennpunkt på NRK sendte dokumentaren: «En strålende dag», begynte flere å stille spørsmål rundt hvilke konsekvenser det vil ha for befolkningen at stadig flere basestasjoner monteres der folk oppholder seg. Da Brennpunkt-redaksjonen ønsket en oversikt over hvor basestasjonene står, ble den møtt av en kald skulder fra Telenor som nektet å utlevere slik informasjon på grunnlag av «sikkerhets- og konkurransemessige forhold». Klagenemnda for miljøinformasjon konkluderte imidlertid med at slik hemmeligholdelse strider mot miljøinformasjonsloven.

Som et resultat av dette laget Post- og teletilsynet (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) finnsenderen.no. Her finner du et søkbart kart over alle operatørenes basestasjoner i hele Norge samt en strålingskalkulator. Den vil regne ut din eksponering for stråling i prosentandel av grenseverdiene til Statens Strålevern. Dette betyr at 1 % tilsvarer 100 000 µW (mikrowatt), noe som er 10 000 ganger høyere enn det Folkets Strålevern mener grensen skal være.

For å beskytte deg mot lav- og høyfrekvent stråling må du først finne disse kildene i ditt daglige miljø. For å kunne avgjøre hvor mye stråling du utsettes for må du eller en spesialist måle dette med spesielt målesutstyr. Hos Foreningen for el-overfølsomme finner du en liste over personer som kan hjelpe deg med dette. Dersom du ikke bor i nærheten av en person som kan hjelpe deg med å måle, kan du leie eller kjøpe en måler som kan gi et omtrentlig estimat av hvor mye stråling det er i ditt nærmiljø. Du får kjøpt målere til både lavfrekvent og høyfrekvent stråling, og slike målere koster rundt en tusenlapp. Merk at de litt billigere målerene ikke gir like nøyaktige utslag som utstyret til f.eks. GigaHertz Solutions, som koster fra 5 000 kr og oppover, men de gir deg en ganske god indikasjon på mengden stråling.

Typiske symptomer folk opplever når de blir eksponert for elektromagnetisk stråling:

– svie/brenning i huden, kløe
– hodepine, kvalme, svimmelhet
– ledd- og muskelsmerter, kramper, verking
– ekstrem tretthet
– hjertebank
– nedsatt fertilitet
– søvnforstyrrelser, søvnløshet
– depresjon
– uro, stress, aggresjon, anspenthet
– konsentrasjonssvikt, dårlig hukommelse
– øye/synsplager
– nedsatt immunsystem

Mer alvorlige, potensielle konsekvenser av stråling:

– Leukemi
– Hjernesvulst
– Brystkreft
– Hjerte- og karsykdommer
– Stoffskiftesykdommer
– Øyesykdommer