Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Statens strålevern mangler grunnlag for påstanden om at stråling fra AMS er ufarlig

I denne rapporten skrevet av HMS-konsulent Bård Rune Martinsen, stilles blant annet følgende spørsmål: «Statens strålevern kommuniserer at de følger opp forskningen tett. Hvis man ser dette utsagnet i sammenheng med at Strålevernet også har kommunisert at strålingen er «ikke helsefarlig», hvorfor følges forskning opp løpende når konklusjonen allerede er fattet? Hvilken del av forskningen er det som er interessant når helseaspektet allerede er avklart?»

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Kristiansand tingrett avviste begjæring om tvangsinstallering av AMS

Kristiansand tingrett har behandlet en sak der et nettselskap ba om å få tilgang til saksøktes bolig for å skifte strømmåleren til en ny automatisk smartmåler. Retten avviste begjæringen fordi nettavtalen ikke hadde noe vilkår som fastsetter at kunden har plikt til å bytte til AMS-måler.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Lyse vurderer oppsigelse av strømavtalen med 500 kunder som ikke ønsker AMS

Så langt har 132 000 av Lyses 144 000 strømkunder fått automatisk strømmåler. Det er kun kunder som nekter Lyse tilgang til måleren, og som ikke har fått innvilget fritak, som det kan være aktuelt å vurdere tiltak mot.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Boken Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet er oversatt til norsk

Boken forteller den spennende og underholdende historien om hvordan elektrisitetens virkninger på livet er blitt utforsket siden 1750-tallet, og om hvordan strøm, støt og stråling ble mote og behandlingsform – og en ny, ofte uforstått sykdomsårsak. Trykk her for å forhåndsbestille boken.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen takker for innspill

Eldre- og folkehelseministeren inviterte våren 2018 til å bidra med skriftlige innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding. På nettsiden til Helse- og Omsorgsdepartementet er det nå lagt ut nær 240 innspill fra organisasjoner og omtrent like mange fra privatpersoner. Alle innspill blir gjennomgått av departementets medarbeidere, og de kan leses her.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Demonstrasjon mot automatiske strømmålere foran Stortinget

Lørdag 15. september arrangerte gruppene Nei til Smartmeter, STOPP smartmålerne og andre en demonstrasjon mot automatiske strømmålere foran Stortinget.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

EMF-konferanse med Martin Pall, Frank Clegg og Peter Sullivan

EMF-konferansen består av korte YouTube-klipp (under 10 minutter) som enkelt kan deles med de du bryr deg om. Martin Pall, Frank Clegg og Peter Sullivan er blant foredragsholderne.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Les brevet Eidsiva Nett-kunde sendte som tilsvar til varsel om stenging av strøm

Kunden er bevisst på sin rett til privatliv og helserisikoen stråling fra trådløs teknologi utgjør for alt levende liv, og ønsker å beskytte seg mot AMS-målerens helseskadelige stråling.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi fem kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter google-plus youtube linkedin email