Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Det er enkelt å støtte oss via Vipps: gå til «Kjøp og betal» og søk opp Folkets Strålevern.

Folkets Stråleverns avisannonse

Lørdag 16. mai hadde Folkets Strålevern denne annonsen fullside i Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Dagsavisen og Klassekampen. Vi ønsket også å ha annonsen i Aftenposten, Bergens Tidende, Sandefjord Blad og Tønsberg Blad, men juristene i Schibsted satte foten ned. Redaktørene i Sandefjord og Tønsberg ønsket heller ikke en slik annonse. De henviste blant annet til at Faktisk.no allerede har avgjort hva som er fakta om mikrobølgestråling og 5G.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Aftenposten beskytter leserne mot Folkets Stråleverns annonse om stråling fra trådløs teknologi

Folkets Stråleverns annonse blir vurdert som så opprørende for Aftenpostens lesere at stabssjef Morten Andersen sier de har takket nei til «disse annonsene» tidligere fordi de mener de inneholder udokumenterte påstander og påstander som kan bidra til å skape frykt.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

DSAs handlingsplan informerer ikke om trådløs teknologis stråling og helserisiko

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) arbeider for å redusere negative følger av stråling, men deres strategiske handlingsplan for 2018–2020 nevner ingenting om at stråling fra trådløs teknologi utgjør en alvorlig helserisiko.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Velkjent advokat og menneskerettighetsforkjemper leder 5G-søksmål mot den britiske stat

Michael Mansfield er en erfaren advokat og menneskerettighetsforkjemper fra England. Han leder det juridiske arbeidet på vegne av flere engasjerte innbyggere som går rettens vei for blant annet å stoppe 5G-utrullingen.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Pulsklokker kan gi hjerterytmeforstyrrelser

Urolig hjerterytme er et av de klassiske symptomene ved mikrobølgesyke, en diagnose som er i bruk i store deler av verden og har vært det siden 2. verdenskrig. Se video av hvordan en fitbit charge 2 eksponerer deg for mikrobølgestråling opptil 240 000 µW/m2.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Solide studier og deklassifiserte militære rapporter

Den svært omfattende og kostbare studien fra USAs National Toxicology Program (NTP) konkluderte med klar vitenskapelig evidens for nerveskjedekreft i hjertet (schwannom) til hannrottene og noe evidens for ondartet hjernekreft (gliom) og kreft i binyrene. Resultatene i studien ble bekreftet av et offentlig oppnevnt ekspertpanel av forskere. Les om flere solide studier og deklassifiserte militære rapporter i dette dokumentet.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

ICNIRP og veien mot en mer helse- og miljøskadelig trådløs hverdag

Flere skriver på Facebook at noen må gjøre noe. Færre engasjerer seg når de får muligheten til å underskrive noe eller støtte noen som faktisk gjør noe. Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland har skrevet et notat om ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern. Det skal oversettes til engelsk, og nå har du muligheten til å finansiere oversettelsen!

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi syv kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter youtube linkedin email