Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Det er enkelt å støtte oss via Vipps: gå til «Kjøp og betal» og søk opp Folkets Strålevern.

Nederlandsk stiftelse saksøker staten for å få stoppet 5G-utrullingen

Den nederlandske stiftelsen Stop5GNL mener myndighetene sprer uriktig og villedende informasjon om helserisikoen ved å bli eksponert for stråling fra trådløs teknologi. Til nå har de samlet inn 42 000 Euro i kampen for et 5G-fritt Nederland.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Environmental Health Trust saksøker Federal Communications Commission

EHT skriver følgende om saken: Our legal petition contends the FCC's action is "arbitrary, capricious, an abuse of discretion" and "not in accordance with the law." The FCC has violated the Administrative Procedure Act and the National Environmental Policy Act by failing to adequately review the hundreds of relevant scientific submissions finding harmful effects from wireless technologies.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

2019 ble gjennombruddets år i Europa for ulisensiert bruk av 60 GHz-utstyr

Fhv. miljørådgiver Solveig Silverin hentet fram nyheten om en dramatisk endring som har gått under radaren for de fleste: Det er blitt fritt fram for radiosendere som bruker frekvenser i 60 GHz-området.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Glitre Energi Nett lurer kundene sine med feilinformasjon og et urettmessig krav

Et skriv fra Glitre Energi Nett ble sendt ut til de kundene som på grunn av helse eller andre grunner har motsatt seg å få installert ny Aidon AMS-måler. Glitre Energi Nett lurer sine kunder til å tro at NVE har pålagt nettselskapene å dra ut for å lese av målerne.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Koronakonspirasjon kobles til brenning av mobilmaster

Konspirasjonsteorier som kobler 5G-teknologi og koronaviruset får skylden for at flere mobilmaster er tent på i Storbritannia. YouTube og Facebook lover å ta affære.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

SpaceX får godkjenning til utrulling av inntil én million bakkeantenner

Amerikanske myndigheter har gitt SpaceX tillatelse til å sette opp inntil 1 million bakkeantenner som en del av deres Starlink-prosjekt. Hvis alt går som planlagt vil Starlink-prosjektet sørge for at alle kan få tilgang til høyhastighetsinternett.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi syv kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter youtube linkedin email