Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Det er enkelt å støtte oss via Vipps: gå til «Kjøp og betal» og søk opp Folkets Strålevern.

Containerprosjektet på Konglungen 18

En mobilmast ble satt opp på tomten til Kjell Inge Røkke. En nabo protesterte og satt opp to containere for å beskytte seg mot strålingen. Avisene skrev om at containerne kom, at de skulle bli fjernet, og at de ble fjernet. Et leserinnlegg som forklarte litt mer om hensikten med prosjektet, og om grenseverdiene, hadde de ikke interesse for.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

IEEE publiserer sterk advarsel mot bruk av trådløst forbrukerutstyr

Artikkelen er skrevet av tre ingeniører som har gjort en grundig vurdering av eksponering fra ulikt trådløst forbrukerutstyr. Mange av måleresultatene er uventet. Deres konklusjon er – etter en meget omfattende gjennomgang – at samfunnet må gå ut med sterke advarsler mot bruk av slikt utstyr på grunn av helsefaren.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

DSAs strålevernsanbefalinger tilpasses politikken og utviklingen – og ikke kunnskapen

Siden 2002 har DSA i stigende grad begynt å avvise bekymringene om at bruk av trådløs teknologi utgjør en helserisiko, til tross for at forskningen stadig klarere viser at farene er høyst reelle.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Tyske forskere, jurister og aktivister samlet mot 5G

Einar Flydal var nylig i Tyskland for å delta på et møte der en forvaltningsdommer og flere andre jurister og forskere skulle holde foredrag om tiltak mot 5G. Målet med møtet var å samle dem og legge grunnsteinen for et felles europeisk initiativ mot 5G.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

NRKs dokumentar om mobilstråling fra 2008 er fremdeles aktuell

Hvem har bestemt at mobilstråling ikke er farlig? Mange mener de får helseplager av hverdagsstrålingen, selv om den er innenfor norske myndigheters grense. Brennpunkt dro i 2008 ut i verden for å finne ut hvor trygge vi kan være på strålegrensene.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

DSA mener at stråling under grenseverdiene ikke utgjør noen helserisiko

Lars Klæboe ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) mener dagens strålenivåer ikke utgjør noen helserisiko. Likevel dukker det stadig opp kommentarer i diverse nyhetsmedier der det påstås at stråling under grenseverdiene utgjør en helserisiko.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Nokia og Ericsson går sammen med Google om å «revolusjonere» verdens mobilnett

Googles moderselskap Alphabet er ett av flere teknologiselskaper som har planer om utbygging av internett høyt over bakkenivå, og nå har selskapet fått bred støtte av en rekke andre aktører til å realisere planene.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi syv kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter youtube linkedin email