Synes du nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon som andre kan ha nytte av? Hjelp oss med å nå flere ved å videresende det til venner og kjente, informere dem om nettsiden vår og invitere dem til å følge oss på Facebook.

Folkets Strålevern trenger sponsorer. Kjenner du til firmaer som du tror kunne tenke seg å støtte vårt viktige arbeid, setter vi pris på at du sender dem til denne siden.

Folkets Strålevern kommenterer DSAs informasjonsfilm om stråling fra trådløs teknologi

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har laget denne informasjonsfilmen om at strålingen fra trådløs teknologi ikke er helseskadelig. Folkets Strålevern har laget en informasjonsfilm som viser at strålingen er helseskadelig.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Erstattet nettbrett med tradisjonelle lærebøker for å øke elevenes kompetansenivå

Etter fem år med bruk av nettbrett i undervisningen, gikk en skole i Sydney i Australia tilbake til tradisjonelle lærebøker. Elevene foretrakk dette, og lærerne innså at bruk av nettbrett var negativt for læringen.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Mobilmast fjernes fra skole etter syv krefttilfeller blant elever og lærere

Fire elever og tre lærere ved Weston Elementary School i California i USA har utviklet kreft. Nå har foreldrene fått gjennomslag for at mobilmasten fjernes fra skolen.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Trondheim blir den første norske byen som får 5G-nett

5G-nettet åpner for vanlige brukere i Trondheim høsten 2019. Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, omtalte dette som at mobilteknologien kommer hjem, til teknologihovedstaden Trondheim.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Tyske strålevernsmyndigheter vil forske på helsekonsekvensene fra 5G

Før starten på auksjonene til lisensene for den nye 5G-teknologien, har presidenten i Federal Office for Radiation Protection (BfS), Inge Paulini, bedt om videre forskning på helsekonsekvensene av elektromagnetisk stråling.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Din trådløse ruters 10 Hz-signal kan være årsaken til dine søvnproblemer

Karl Hecht forsker på biologiske virkninger av elektromagnetiske felt. Han hevder at 10 Hz-signalet som brukes i trådløse rutere er så biologisk invaderende at teknologien burde vært underkastet strenge lisensieringskrav.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn

Einar Flydal har gjennomgått den nylig publiserte Folkehelsemeldingen. I Folkehelsemeldingen presenterer regjeringen «den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga». Einar Flydal mener at Norge trenger et nytt strålevern.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

5G-utrullingen møter stadig større motstand i flere deler av verden

I flere deler av verden har utrullingen av 5G blitt utsatt. I Norge skal DSA se til at ingen utsettes for helseskadelig eksponering fra trådløs teknologi. Hvis du har erkjent at DSA ikke ser til at det skjer, trenger samfunnet din hjelp til å stoppe 5G-utrullingen i Norge.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Hytteeiere som tar hovedsikringen skaper Elhub-problemer for nettselskapene

Guro Grøtterud i NVE påpeker at det er svært viktig at målerne viser riktig, både av hensyn til strømavregningen, for kraftleverandørene og for tredjeparter som skal bygge tjenester på bakgrunn av disse dataene.

Trykk her for å dele denne nyheten på Facebook

Følg bloggen til Einar Flydal

Har du nylig blitt kjent med helserisikoen trådløs teknologi utgjør i livet ditt, har du kanskje ikke hørt om Einar Flydal. Han skriver aktivt på EinarFlydal.com om skadevirkningene menneskeskapte elektromagnetiske felt har på mennesker, dyr og planter. Vi anbefaler at du følger bloggen hans.

Husk medlemskontingenten

Folkets Strålevern er avhengig av nettopp ditt bidrag. Har du glemt å betale medlemskontingenten, setter vi pris på at betaling gjøres til kontonummer: 9680 36 31384. Merkes med medlemsnavn. Kontakt administrasjonssekretær Mona Ulateig for å melde om adresseendring.

Bli medlem eller sponsor

Medlemskap i Folkets Strålevern koster 300 kr per år (husstandsmedlem/honnør/student 100 kr). Ønsker du å støtte oss, uten å bli medlem, benyttes kontonummer: 9680 36 31384. Vi inviterer privatpersoner (i tillegg til å bli medlem) og næringsdrivende til å bidra økonomisk til vårt viktige arbeid. Støtt oss, og få din firmalogo på vår nettside!

Bli grasrotgiver

Folkets Strålevern er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Ved å velge oss som din grasrotmottaker, vil vi motta en liten andel av beløpet du spiller for som økonomisk støtte. Det vil si at dersom du spiller f.eks. Lotto for hundre kroner, mottar vi syv kroner – uten at dette påvirker din innsats, premie eller vinnersjanse!

facebook twitter youtube linkedin email